ARAGON BIO

 
 
aragon bio logo

Η μοναδική εξέλιξη τεχνολογίας Aragon BIO της εταιρίας Geyser (δίπλωμα ευρεσιτεχχνείας Νο 2287356, 30/06/2015) που δίνει τη δυνατότητα για ένα εξαιρετικά καθαρό πόσιμο νερό χωρίς να απαιτεί βρασμό.

Η τεχνολογία αυτή συνδυάζει μεθόδους επεξεργασίας νερού: μηχανική, ανταλλαγή ιόντων, προσρόφηση, ηλεκτρική προσρόφηση.

Αποτελέσματα δοκιμών στο υλικό Aragon Βιο, που πραγματοποιήθηκαν στη Ρωσία και Η.Π.Α. σε πραγματικό ιό της ηπατίτιδας Α, νορβιοϊούς, ροταϊούς και μοντέλο MS2, έδειξαν πλήρη απομάκρυνσή τους και συγκέντρωση μέχρι και 108 pc/ml.

Η ικανότητα BIO να συγκρατεί τους ιούς και τα βακτήρια, ελέγχθηκαν και επιβεβαιώθηκαν από το L'Institut Pasteur.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ARAGON BIO


virus bio
ΙΟΙ
Λεγιονέλλα 99.99987%
Σαλμονέλα Typhimurium 99.998%
Πολιοϊός 99.84%
Ροταϊός 99.99%
Ηπατίτιδα Α 96%

Μηχανισμός αφαίρεσης ιών


Το μέγεθος πόρων του Aragon Bio είναι 0,5 mkm, ενώ το μέγεθος των ιών είναι περίπου 30-40 nm, δηλαδή 15 φορές μικρότερο. Αν δεν υπήρχε αλληλεπίδραση μεταξύ των πόρων του υλικού και των ιών, τότε, λόγω του ασήμαντου μεγέθους του, θα περνάγαν πολύ εύκολα. Ωστόσο, όπως καθορίστηκε, οι πόροι της Aragon έχουν ένα έντονο επιφανειακό φορτίο, αντίθετο από αυτό του ιού. Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική αλληλεπίδραση που συμβαίνει μεταξύ του υλικού Aragon και των ιών είναι παρόμοια με την αλληλεπίδραση αντίθετων φορτίων.

Το υλικό Aragon έχει τέτοια δομή που το μέσο μέγεθος του πόρου είναι περίπου 0,5 mkm. Έτσι, το ηλεκτρικό πεδίο του σφαιρίδιου επικαλύπτει πλήρως με τον εσωτερικό όγκο του πόρου. Λόγω του συνδυασμού πεδίων χωριστών σφαιριδίων σχηματίζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο με υψηλή τάση εντός του πόρου. Ας πάρουμε ως παράδειγμα ένα στανταρ Aragon. Το πάχος του στρώματος φιλτραρίσματος είναι 30 mm. Για να διασχίσει αυτό το φράγμα ο ιός πρέπει να περάσει μια στριμμένη αλυσίδα με περίπου 40.000 φορτισμένων πόρων. Ποιός δεν έχει δοκιμάσει με το σάλιο μία μπαταρία προκειμένου να ελέγξουμε αν λειτουργεί; Έτσι και οι ιοί, που εισέρχονται στους πόρους, δέχονται ηλεκτρικές εκφωρτίσεις, βεβαίως όμως 1000 πιο ισχυροί, που έτσι σταδιακά οδηγούνται στην καταστροφή και την απενεργοποίηση του ιού.

Η χωρητικότητα ηλεκτικής προσρόφησης του σφαιριδίου Aragon BIO ορίζεται από το δυναμικό ζ. Το δυναμικό αυτό μετρήθηκε και φάνηκε να είναι 45 mV, το οποίο είναι πολύ υψηλότερο από το ζ-δυναμικό των κοινών υλικών που σχετίζονται με το φάσμα ανταλλαγής κατιόντων (5mV).

Έχει διαπιστωθεί ότι το ζ-δυναμικό των σφαιρίδιων Aragon Bio μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος των πόρων. Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης των ιών έχει παρόμοια συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό, για την εγγυημένη απολύμανση των ιών και των βακτηρίων, τα φίλτρα Aragon κατασκευάζονται με αυστηρά καθορισμένα πορώδη που δεν υπερβαίνουν τα 0,5 mkm.

μηχανισμος αφαιρεσης ιων
αντικατασταση φιλτρου

Πλεονεκτήματα


  1. Μονοδιασποριακή κατανομή πόρων (0,5 mkm). Για την επίτευξη του απαιτούμενου μεγέθους πόρων κατά την παραγωγή υλικού φιλτραρίσματος. Χρησιμοποιείται η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, που εξεσφαλίζει την αποτελεσματική επεξεργασία νερού μέσω ολόκληρου του όγκου υλικού φιλτραρίσματος σε όλη τη διάρκεια ζωής του.
  2. Μειωμένο μέγεθος σφαιριδίων (μέχρι 5 mkm) Αυτό επιτρέπει την αύξηση του ζ-δυναμικού, του υλικού φιλτραρίσματος της Aragon Bio, μέσω της αύξησης της εσωτερικής απορροφητικής επιφάνειας.
  3. Σύνθεση βιοκτόνου υλικού.
  4. Μεταλλικό ασήμι εφαρμόζεται στην εσωτερική επιφάνεια του πόρου.
  5. Πλήρης έλεγχος ποιότητας κάθε κασέτας κατά την κατασκευή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ARAGON BIO ζ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Το ζ-δυναμικό μειώνεται καθώς αυξάνεται το μέγεθος των πόρων (από 0,5 έως 2 μm).
Ως εκ τούτου, μεταβάλλοντας τη θέση και το μέγεθος των σφαιριδίων μπορούμε να ενεργοποιήσουμε το πολυμερές για να είναι αποτελεσματικό στην απομάκρυνση των βακτηρίων και των ιών.
filtra aragon3

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ARAGON BIO