ARAGON

 
 

Τι είναι το υλικό Aragon


Το Aragon είναι το σύνθετο πολυμερές υλικό με μικροσφαιριδική δομή που συνδυάζεται με άργυρο ως βακτηριοστατικό παράγοντα. Το πολυμερές με βάση τη ρεσορκίνη παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα στην απομάκρυνση ρύπων από το νερό.

Διλπώματα Ευρεσιτεχνίας:

 • № 2286354
 • № 2287356
 • № 2297270
 • № 2299087
 • Ρεσορκίνη- μ-Διυδροξυβενζόλιο
  Ρεσορκινη
  Μικροσφαιρίδια

  Η δομή του με μικροσφαιρίδια και τα ενεργά κέντρα αναλλαγής ιόντων που βρίσκονται στην επιφάνεια των σφαιριδίων, καθιστά το φιλτράρισμα πολύ γρήγορο σε σχέση με τα καθιερωμένα υλικά ανταλλαγής ιόντων.

  Το Aragon αναπτύχθηκε από Σοβιετικούς χημικούς ειδικά για τον καθαρισμό νερού από ραδιονουκλίδια. Αφού έλαβαν τα πρώτα αποτελέσματα, βρέθηκε ότι το υλικό καθαρίζει σε μεγαλύτερο φάσμα ακαθαρσιών από ότι αρχικά σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

  Μέχρι και σήμερα πραγματοποιούνται εργασίες για συνεχή βελτίωση του υλικού. Έχουν δημιουργηθεί τροποποιήσεις προκειμένου να καλύπτει τον καθαρισμό όλων των τύπων νερού. Οι ιδιότητές του καθιστούν δυνατό τον καθαρισμό του νερού τόσο του πόσιμου και βιομηχανικού νερού όσο και στην επεξεργασία των λυμάτων χωρίς τη χρήση πρόσθετων. Το υλικό μπορεί να αναγεννηθεί, πράγμα που αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ARAGON

  4 ΣΕ 1

  4 ΣΕ 1

  Η απομάκρυνση διαφόρων ομάδων ρύπων με τη χρήση διαφόρων μεθόδων επεξεργασίας ταυτόχρονα επιτρέπει τον καθαρισμό του νερού από όλες τις επιβλαβείς ακαθαρσίες

  Ποροι Aragon

  ΔΥΝΑΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

  Όλες οι φιλτραρισμένες ακαθαρσίες κατακρατούνται μόνιμα στη δομή λαβυρίνθου του φυσιγγίου

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

  Επιτρέπει πλήρη επεξεργασία νερού σε ζεστό και κρύο νερό (ο βαθμός θερμοκρασίας εξαρτάται από το αντίστοιχο φίλτρο)

  ΔΟΜΗ ΑΛΑΤΩΝ

  ΑΛΛΑΓΗ ΔΟΜΗΣ ΑΛΑΤΩΝ

  Η ποιότητα του φυσιγγίου ARAGON να μετατρέπει τη σκληρή δομή των αλάτων σε αραγωνίτη – μία υγιή και καλά απορροφούμενη δομή ασβεστίου

  ΕΝΕΡΓΟ ΑΣΗΜΙ

  ΕΝΕΡΓΟ ΑΣΗΜΙ

  Ενσωματώνεται άθικτο στο φυσίγγιο και έχει ένα απολύτως ασφαλές βακτηριοστατικό αποτέλεσμα. Δεν διοχετεύται στο φιλτραρισμένο νερό και εγγυάται 100% προστασία από την αναπαραγωγή φιλτραρισμένου μικροοργανισμού

  ΒΑΚΤΗΡΙΑ

  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ

  Το φυσίγγιο δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο το οποίο καταστρέφει το καψίδιο προστασίας των ιων

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  Η μείωση της πίεσης του φιλτραρισμένου νερού είναι μία ένδειξη αντικατάστασης ή αναγέννησης του φυσιγγίου

  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

  Η ανάκτηση – αναγέννηση των ιδιοτήτων φιλτραρίσματος του φυσιγγίου από εσάς, επιτρέπει τη παράταση χρήσης ενός φυσιγγίου

  ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

  4 ΣΕ 1
  Image

  Μηχανικό Φιλτράρισμα

  διαλυτές ακαθαρσίες
  μηχανικο φιλτραρισμα
  Image

  Ανταλλαγή Ιόντων

  άλατα σκληρότητας, βαρέα μέταλλα, διαλυμένα συστατικά, κολλοειδές σίδηρο
  ανταλλαγη ιοντων
  3

  Προσρόφηση

  χλωρίου, οργανικών ρύπων, χρώματος, γεύσης, οσμής
  προσροφηση
  4

  Απολύμανση

  απομάκρυνση των βακτηρίων και των ιών
  απολυμανση
  H μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού από ακαθαρσίες, αιωρούμενα σωματίδια και αδιάλυτες ακαθαρσίες. Αφαιρεί τη σκουριά, την άμμο και τη βρωμιά.
  Η δομή του φίλτρου έχει μια σύνθετη στρεβλωμένη μορφή με μία πορώδη κλίση που εμποδίζει την διαφυγή των φιλτραρισμένων ακαθαρσιών στο καθαρισμένο νερό.
  Η απορροφητικότητα των φίλτρων κυμαίνεται από 0,5 έως 200 microns έτσι ώστε να έχουμε νερό με το απαιτούμενο βαθμό καθαρισμού.
  Η εσωτερική δομή του φίλτρου είναι σαν λαβύρινθος και λειτουργεί ως φραγμός για τους μικροοργανισμούς. Η πλειοψηφία των βακτηριδίων και των ιών έχουν επιμήκη μορφή, γι 'αυτό και παγιδεύονται στα ελικοειδή κανάλια του υλικού.
  Για την καταστολή της ανάπτυξης μικροοργανισμών που απορροφώνται στο πολυμερές, εισάγεται άργυρος στο υλικό με τη μορφή που αποτρέπει πλήρως τη μεταφορά του στο καθαρό νερό.
  Διαγραμμα

  SGS - πολυμερές


  To Aragon (με δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αρ. 2287356 από 30.06.2015) συνδυάζει μερικές μεθόδους επεξεργασίας νερού: μηχανικές, ανταλλαγή ιόντων, προσρόφηση, απολύμανση.

  Πολυμερές με σφαιρική δομή χώρου (SGS-πολυμερές) συντέθηκαν για πρώτη φορά στην Σοβιετική Ένωση ως τον τύπο ρητινών ανταλλαγής ιόντων στα μέσα του 20ού αιώνα.

  Σήμερα μόνο η Geyser διαθέτει τεχνολογία σειριακής παραγωγής αυτού του υλικού. Το SGS πολυμερές είναι ένα ριζικά νέο υλικό που συνδυάζει τρεις τύπους φιλτραρίσματος: μηχανική, προσρόφηση και διήθηση με ιόντα. Κανένα από τα γνωστά υλικά προσρόφησης δεν μπορεί να απομακρύνει ένα τόσο ευρύ φάσμα χημικών ενώσεων όπως το SGS πολυμερές.

  Τα SGS-πολυμερή (Space Globular Structure Polymers) είναι μακρομοριακές ενώσεις που μπορούν να παρασκευαστούν από διάφορα μονομερή, π.χ. ρεσορκίνη, πυροκατεχόλη, υδροκινόνη, μελαμίνη, καρβαμίδιο, κλπ.

  Μικροσφαιρίδια, δηλαδή μακριές αλυσίδες πολυμερούς σπειροειδείς σε σπείρα, σχηματίζονται στη διαδικασία σύνθεσης των SGS-πολυμερών. Ο συνδυασμός αυτών των μικροσφαιρίων παρέχει πορώδη και ακόμα μηχανικά ισχυρή δομή.

  ion-exchange microglobule

  Τα μικροσφαιρίδια έχουν μεγάλη εσωτερική επιφάνεια (έως 500 m² / g). Η ίδια η επιφάνεια είναι επικαλυμμένη με δραστικές ομάδες στις οποίες διεξάγονται οι διεργασίες ανταλλαγής ιόντων. Τα αφαιρούμενα ιόντα αλληλεπιδρούν άμεσα με μία χημικά ενεργή πολυμερή επιφάνεια που λείπει τυπικά για το στάδιο ιοντοανταλλαγής των σφαιριδίων προς τα μέσα διάχυσης. Ως αποτέλεσμα, ο ρυθμός της ογκομετρικής διήθησης των SGS-πολυμερών είναι 10-20 φορές υψηλότερος σε σύγκριση με τις κοινές κοκκοποιημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων. Αυτό είναι ένα καθοριστικό πλεονέκτημα των SGS-πολυμερών.

  Η απομάκρυνση των μηχανικών ακαθαρσιών πραγματοποιείται κυρίως σε επιφανειακά στρώματα πολυμερούς. Το μέγεθος των πόρων μπορεί να κυμαίνεται σε οποιαδήποτε περιοχή από 0,01 έως 3,5 mkm. Το απαιτούμενο πορώδες του υλικού μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή των συνθηκών σύνθεσης με ακρίβεια όχι μεγαλύτερη από 10%.

  Σήμερα έχουν μελετηθεί περίπου 30 τροποποιήσεις των SGS-πολυμερών και έχουν αναπτυχθεί οι διαδικασίες λειτουργίας για την παραγωγή τους. Τα υλικά με αμφότερες ιδιότητες ανταλλαγής κατιόντων και ανιόντων συντέθηκαν επίσης.

  δομη aragon

  Πεδίο εφαρμογής


  pore distribution

  Τα πεδία εφαρμογής των SGS-πολυμερών είναι ευρύ και περιλαμβανει τον καθαρισμό:

  • Πόσιμο νερό
  • Χυμούς, κρασιά, ηλιέλαιο
  • Τεχνικά υγρά, οξέα και αλκάλια

  καθώς και για τον καθαρισμό:

  • Κρύο και ζεστό νερό
  • Απόβλητα ύδατα, συμπεριλαμβανομένου του μολυσμένου με πετρέλαιο νερού
  • Αέρια, συμπεριλαμβανομένων των καυσαερίων

  Για την πολύπλοκη απομάκρυνση των επιβλαβών ακαθαρσιών από το νερό, ο καλύτερος δείκτης είναι το πολυμερές με βάση την ρεσορσινόλη - "ARAGON". Έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές συμμόρφωσης με τα Ρωσικά πρότυπα για χρήση σε συστήματα καθαρισμού πόσιμου νερού.
  Το υλικό ARAGON αφαιρεί τόσο βαρέα όσο και ραδιενεργά στοιχεία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη χρήση του υλικού στις περιοχές που επλήγησαν από το ατύχημα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ.

  Μερική Αποσκλύρηνση

  σκληρο νερο
  pearl

  Αραγωνίτης


  Λόγω της ικανότητας ανταλλαγής ιόντων του φίλτρου, κατά τη διάρκεια της διήθησης του νερού, η δομή των αλάτων σκληρότητας αλλάζει: ο ασβεστίτης περνάει σε μια υγιή μορφή αραγωνίτη.

  Αραγωνίτης είναι μια φυσική μορφή ασβεστίου, η οποία απορροφάται καλά από το ανθρώπινο σώμα.

  Ο αραγωνίτης οργανικής προέλευσης βρίσκεται στα μαργαριτάρια, στο κέλυφος των μαργαριταριών.

  H βασίλισσα της Αιγύπτου τον 1ο αιώνα π.Χ. συνήθιζε να διαλύει μαργαριτάρι μέσα στο κρασί της προκειμένου να πάρει τη καλύτερη φυσική πηγή ασβεστίου. Αυτό τώρα μπορεί να επιτευχθεί με τον αραγωνίτη, όπως και με το μαργαριτάρι.

  Ο αραγωνίτης του ασβεστίου προωθεί την σύντηξη των οστών αποθώντας τα κατάγματα, μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, οστεοπόρωσης και σχεδόν βοηθάει σε 100 άλλες ασθένειες.

  Ένας εναλλακτικός τρόπος αποτροπής σχηματισμού σκληρών αλάτων είναι να αφήσουμε τα άλατα και να αλλάξουμε τη δομή τους. Η δομή των αλάτων αποτελείται συνήθως από ανθρακικό ασβέστιο σε μορφή ασβεστίτη. Καθώς οι δομές ασβεστίτη κινούνται στα κανάλια μεταξύ των μικροσφαιρίδιων, η πίεση αυξάνεται και προκαλείτε μετατόπιση της χημικής ισορροπίας με αποτέλεσμα τη διάλυση του διοξείδιο του άνθρακα που περιέχεται στο νερό. Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες ανακρυστάλλωσης των δομών από το Ασβεστίτη σε Αραγωνίτη. Τα σκληρά άλατα υπάρχουν στο νερό ως μεταστατικές δομές (συστάδες). Την στιγμή της εξόδου από το φίλτρο η πίεση αυξάνεται και έπειτα πέφτει γρήγορα. Το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται, αυξάνεται το pH και η χημική ισορροπία μετατοπίζεται προς το σχηματισμό ανθρακικού ασβεστίου με την υγιή μορφή του αραγωνίτη.

  (Δίπλωμα ευρεσιτεχνείας № 2261843, № 2286953)
  αραγωνιτης

  Αλλαγή Δομής Ανθρακικού Ασβεστίου Διαλλυμένο σε Νερό


  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης φάσματος ακτινών Χ που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Ορυκτών Πρώτων Υλών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, αναφέρουν επίσης ότι το περεχόμενο της δομής του Αραγωνίτη από ανθρακικό ασβέστιο στο νερό, ουσιαστικά αυξάνεται μετά το φιλτράρισμα με το υλίκο Aragon.
  Image

  Σύνηθες Σκληρό Νερό

  5% ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ
  95% ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ

  Image

  Νερό φιλτραρισμένο με Aragon

  40% ΑΡΑΓΩΝΙΤΗΣ
  60% ΑΣΒΕΣΤΙΤΗΣ

  Προληψη κατά της δημιουργίας λίθων στα νεφρά


  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης, η κατανάλωση σκληρού νερού που είχε φιλτραριστεί με ARAGON οδήγησε στη μείωση των κρυστάλλων που προκαλούν σχηματισμό λίθων σε μέγεθος και ποσότητα (εικ. 2). Επιπλέον, η μορφή αραγωνίτη των αλάτων σκληρότητας συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου, βελτιώνει τις λειτουργίες του γαστρεντερικού σωλήνα, του ηπατος και μειώνει τις πιθανότητες σχηματισμού λίθων στα νεφρά.
  μαλακο νερο
  ενταση κινησης ενεργο ασημι

  Ενεργό Ασήμι


  Η τεχνολογία Aragon επιτρέπει κατά τη δημιουργία του να ενσωματωθεί ενεργό ασήμι στη δομή του. Η τοποθέτησή του γίνεται με ασφαλή τρόπο μέσα στο φίλτρο, έτσι ώστε το ασήμι δεν εισέρχεται στο πόσιμο νερό και παρέχει καλύτερο και ασφαλέστερο βακτηριοστατικό αποτέλεσμα.

  Περισσότερα

  Μηχανισμός αφαίρεσης των ιών


  αφαιρεση ιων

  ΔΟΜΗ ΙΟΥ

  Ένας ιός δεν μπορεί να αναπαραχθεί μόνο του. Ψάχνει για μια μορφή ζωής μέσα στην οποία θα αρχίσει να αναπαράγεται. Οι περισσότεροι ιοί είναι σωματίδια που έχουν ένα πρωτεϊνικό περίβλημα (καψίδιο) το οποίο προστατεύει το μόριο RNA (Ριβοζονουκλεϊκό Οξύ), δηλαδή το γενετικό τους υλικό. Για να εξουδετερωθεί ένας ιός, αρκεί να καταστραφεί το πρωτεϊνικό περίβλημα ή το RNA του.

  ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ARAGON
  ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

  με φορτίο το οποίο είναι αντίθετο από το φορτίο των ιών. Επομένως, όταν το νερό με ιούς περνά μέσα από το υλικό διήθησης, υπάρχει ηλεκτρική αλληλεπίδραση μεταξύ του υλικού και των ιών παρόμοια με μια ηλεκτρική δύναμη δύο αντίθετων φορτίων.
  ηλεκτρικη αλληεπιδραση aragon
  αφαιρεση ιων

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΥ

  Η επιφάνεια ενός σφαιριδίου είναι αρνητική φωρτίζεται και δημιουργεί ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο που καλύπτει ολόκληρο τον πόρο.

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΟ

  Η αλληλοεπικάλυψη των ηλεκτικών φορτίων των μεμονωμένων σφαιριδίων, δημιουργούν υψηλής έντασης ηλεκτρικά πεδία μέσα στου πόρους.
  hlektriko fortio
  ηλεκτροκινητικη επιπτωση ιους

  ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΣ

  Το ηλεκτρικό πεδίο προκαλεί τη καταστροφή της πρωτεϊνικης επικάλυψης του ιού και χωρίς αυτή ο ιός άμεσα εξουδετερώνεται.

  Ταξινόμηση των ιών


  ιοι
  Image

  Αναγνώριση αντικατάστασης φίλτρου


  Έχετε εγγύηση καθαρού νερού. Η δομή λαβυρίνθου μέσα στο φυσιγγίο Aragon καθυστερεί αξιόπιστα τη μόλυνσή του. Αυτό σημαίνει ότι οι φιλτραρισμένες ακαθαρσίες δεν θα πέσουν ποτέ σε καθαρό νερό και θα είστε σίγουροι για μια υψηλή ποιότητα καθαρισμού. Το ίδιο το φίλτρο καθορίζει τον χρόνο αντικατάστασής του. Όταν εξαντληθεί ο πόρος του, η πίεση του νερού θα μειωθεί. Αυτό θα σας δείξει ότι ήρθε η ώρα να αντικαταστήσετε το φίλτρο. Ταυτόχρονα, η ποιότητα καθαρισμού παραμένει αμετάβλητη σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φυσιγγίου.
  αναγνωριση αντικαταστασης φιλτρου
  αναγεννηση

  Αναγέννηση Aragon


  Τα φίλτρα Aragon έχουν τη δυνατότητα αναγέννησής τους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διατηρήσετε τις ιδιότητές του για μεγαλύτερο χρονικό διάστιμα και έτσι να παρατείνετε τη ζωή του. Για να δείτε τη διαδικασία αναγέννησης φίλτρου Aragon μπορείτε να πατήσετε εδώ.
  Αναγέννηση

  ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ARAGON