ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ

 
Τα φίλτρα νερού geyser έχουν διάφορα ανταλλακτικά φυσίγγια με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απόδοση. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποβάθμιση του συστήματος καθαρισμού, συνίσταται να ακολουθείτε τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευστής σχετικά με τη συχνότητα αντικατάστασης. Τα φίλτρα νερού Geyser έχουν σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία. Εάν το σύστημα παραμείνει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φυσίγγιο ενδέχεται να καταστεί άχρηστο πολύ νωρίτερα από τον εγγυημένο χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η στασιμότητα δημιουργεί μικρόβια που μπορούν να αρχίσουν να συσσωρεόνται μέσα στο φυσίγγιο και το υλικό του. Έτσι το φυσίγγιο χάνει τις ιδιότητές του. Σε μία τέτοια περίπτωση καλό είναι το φυσίγγιο να αντικατασταθεί με νέο. Τα ανταλλακτικά φίλτρων κατά μέσο όρο έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας.
 

Τεχνολογίες Φίλτρων Geyser

Μάθετε περισσότερα για τις τεχνολογίες των φίλτρων νερού Geyser